Brezplačno pravno svetovanje

Petra BališUgodnosti za člane Leave a Comment

Spoštovane članice in člani,

V Upravnem odboru društva smo prejeli nekaj predlogov širitve naše dejavnosti, za vas naše
spoštovane članice in člani.

Med prejetimi predlogi širitve dejavnosti društva za naše članstvo je bilo tudi brezplačno
pravno svetovanje. Ponudbo smo prejeli od odvetniške pisarne Vidmar – Zemljarič, ki
nam zagotavlja pravno svetovanje v naslednjem obsegu:

 • telefonsko ali osebno svetovanje 2 uri mesečno v dogovorjenem terminu;
 • julij in avgust ni svetovanja
 • vsebina storitev je: svetovanje s področij civilnega prava, upravnega prava,
  prava socialne varnosti in gospodarskega prava;
  • Civilno pravo (družinsko pravo, ureditve premoženjskih razmerij,
   zapuščinske zadeve, nesreče,poškodbe,
  • Upravno pravo,
  • Pravo socialne varnosti – (pravice iz socialnega varstva…..),
  • Gospodarsko pravo – pravno svetovanje s področja nepremičnin.

Odvetniška družba ima sedež v Ljubljani, Slovenska c.29, 1000 Ljubljana.

Kdo je upravičen do pravnega svetovanja?

Do pravnega svetovanja ste upravičeni člani društva, ki lahko naslavljate pravna vprašanja
tudi za svoje zakonske partnerje.

Termin pravnega svetovanja: vsak mesec – prva sreda od 13.00 do 15.00 ure (julija in
avgusta svetovanja ni)

Svetovalni dnevi bodo naslednji:

 • 1.junj 2022
 • julij in avgust ni svetovanja
 • 7.september 2022
 • 5.oktober 2022
 • 2.november 2022
 • 27. december 2022

Organizacija dela

Vsak član, ki želi pravno svetovanje se vnaprej naroči na brezplačno pravno svetovanje
za dogovorjeni termin:

 • Preko emaila info@odvz.si ali
 • telefonske številke odvetniške pisarne: 01 200 76 80

Čas trajanja ponudbe

Ponudba velja od 01.06.2022 do 31.5.2023 z možnostjo podaljšanja, v kolikor bomo
ugotovili interes našega članstva.

Pripravila:
Marta Sofranič

Marija Triplat
Predsednica društva

Ljubljana, 24.5.2022