Zavarovanje Specialisti senior samo še do 31.12.2022

Petra BališProgrami starejši za starejše, Ugodnosti za člane Leave a Comment


Ekskluzivna ponudba Varuha Zdravja

 

Spoštovane članice in člani,

dostopnost uporabnikov zdravstvenih storitev se je v zadnjih nekaj letih in še posebej s
pandemijo Covid 19 še dodatno poslabšala. Čakalne vrste se dodatno podaljšujejo in dostop
do zdravstvenih storitev je lahko za našo populacijo tudi usoden. Vse to nas je v društvu
upokojencev spodbudilo, da smo pričeli iskati dodatne možnosti kako pomagati našemu
članstvu do hitrejšega dostopa zdravstvenih storitev. In predvsem, da vam predolgo čakanje
do pregleda pri specialistu ne poslabša zdravstvenega stanja.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji sestavljata dva dela:

1. Obvezno zavarovanje, ki ga ima sklenjeno 99,9% prebivalcev Slovenije ne krije polne
vrednosti zdravstvenih storitev, zato jih je potrebno doplačevati. Ta del nam
upokojencem plačuje izplačevalec pokojnine ZPIZ.
2. Večina zavarovancev (95,5%) ima sklenjeno Dopolnilno zavarovanje, ki je
prostovoljno in ga plačujemo sami eni od zavarovalnic. V Sloveniji dopolnilno
zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice – Varuh zdravja (Vzajemna), Generali, Triglav
zdravje.

V zadnjem obdobju so nekatere zavarovalnice oblikovale ponudbo iz naslova zdravstvenih
zavarovanj, ki nam omogočajo dodatno zdravstveno zaščito.

Naš cilj je bil, da vam poleg teh dveh osnovnih zavarovanj, ki jih večina tako ali tako že
imate, poiščemo možnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji,
kar vam bo olajšalo dostop do zdravstvenih storitev.

Med ponudniki zdravstvenih zavarovanj smo iskali ponudnika, ki nima starostne omejitve
navzgor za sklenitev zavarovanja in pri njemu lahko dosežemo dodatno ugodnost za naše
člane. Tako smo izbrali Vzajemno zdravstveno zavarovalnico, d.v.z. Zavarovalnica poleg
dopolnilnega zavarovanja nudi tudi zavarovanja za našo ciljno skupino – starejše od 65 let ,
to je Zavarovanje Specialisti senior. Vzajemna je v dogovoru z društvom oblikovala
posebno ekskluzivno ponudbo, ki vključuje popust, ki velja dokler je zavarovanje v veljavi. K
popustom zavarovalnice Vzajemne bo v letu sklenitve nekaj dodalo še društvo.

Zavarovanje Specialisti senior vam omogoča dostop ter kritje stroškov za specialiste,
diagnostične preglede in protibolečinske terapije v Sloveniji in tujini brez čakalnih vrst ter
brezplačno asistenco za lažji dostop do zdravstvenih storitev.

Zavarovanje sklenete za 1 leto s samodejnim podaljševanjem, premija ni odvisna od starosti
zavarovanca. Zavarovanje Specialisti senior vključuje 3 pakete, ki se med seboj razlikujejo
po vsebini kritja in mesečni premiji.

Izbirate lahko med paketi:

Kdo lahko pristopi k ponudbi: K ponudbi lahko pristopijo člani DUNLB in njihovi zakonci ali
partnerji.

Prispevek društva: Društvo bo samo svojim članom v letu 2022 sofinanciralo izbrani
Paket Senior zavarovanja v enkratnem znesku, takoj po sklenitvi pogodbe in predložitvi
kopije pogodbe (skupaj z vašo številko transakcijskega računa) v pisarno društva v
naslednjih zneskih:

  • Paket A 10,00 EUR
  • Paket B 17,00 EUR
  • Paket C 30,00 EUR in 1,00 EUR za E-zdravnik

Društvo nudi svojim članom že sedaj sofinanciranje pri nekaterih samoplačniških
zdravstvenih storitvah, maksimalno do 40 EUR enkrat letno. To pomeni, da boste člani, ki se
boste odločili za enega od ponujenih paketov in boste želeli tudi sofinanciranje drugih
samoplačniških zdravstvenih storitev, v skladu s »Pravili koriščenja« upravičeni samo še do
razlike do 40,00 EUR (pri paketu C samo še do 9,00 EUR, pri paketu B še 23 EUR in pri
paketu A še 30 EUR).

Kako skleniti zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete tudi tisti, ki imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno
pri eni od drugih zavarovalnic. Torej ni pogoj prenosa dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja za sklenitev enega od Paketov Senior.

Za dodatne podrobnosti:

    • se obrnete na kontaktne osebe na Vzajemni, ki vam bodo svetovali in uredili
      sklenitev zavarovalne police:

David Salobir, 051 495 498, david.salobir@vzajemna.si
Jolanda Žavcer, 070 681 542, jolanda.zavcer@vzajemna.si
Marjeta Šumak, 031 657 073, marjeta.sumak@vzajemna.si
Boštjan Oven, 051 302 371, bostjan.oven@vzajemna.si

  • ali se oglasite v najbližji poslovalnici Vzajemne.

Lepo pozdravljeni.

Marija Triplat
Predsednica društva