Informacija o  brezplačnem projektu E-oskrba na daljavo

Petra BališProgrami starejši za starejše Leave a Comment

Projekt sofinansira Ministrstvo za solidarno prihodnost, izvajata pa ga: Telekom Slovenije d.d. (Vodilni partner) in ZDUS (Konzorcijski partner).

  

Kaj je E-oskrba?

 

E- oskrba je socialno-varstvena storitev elektronske oskrbe na daljavo, ki zagotavlja  stalno povezavo z asistenčnim centrom in medicinskim osebjem, ki organizira potrebno pomoč. Na ta način bo projekt pripomogel k temu, da bodo osebe lahko dlje časa ostale doma.

 

Projekt se izvaja od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2025, to je do uveljavitve pravice do E-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki področje sistemsko ureja.

 

Ciljne skupine uporabnikov in pogoji za upravičenost

 

Do storitev iz projekta so upravičene osebe, ki so polnoletne, živijo doma in niso vključene v celodnevne oblike institucionalnega varstva ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

 

 • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja jim je priznana invalidnost ali
 • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
 • zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj so ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju ali
 • imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva sami ali
 • so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami.

 

E-oskrba je samostojna storitev, ki ni vezana na druge storitve operaterja (ni pomembno, pri katerem operaterju imate storitve telefonije in interneta).

 

Upravičenci brezplačne E-oskrbe morajo izpolniti izjavo in jo posredovati na naslov: Telekom Slovenije, d. d., E-oskrba, Vojkova 78, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: eoskrba@telekom.si. Za več informacij lahko pokličete na brezplačno številko 080 12 13 ali obiščete katerokoli prodajno mesto Telekoma Slovenije ali lokalno društvo upokojencev.

 

Kaj vključuje brezplačni paket E-oskrbe?

 

 • Najem in uporabo varovalnega telefona z gumbom za klic na pomoč,
 • najem in uporabo zapestnice z gumbom za klic na pomoč,
 • najem in uporabo mobilnega detektorja gibanja na obesku za klic na pomoč,
 • SIM-kartico z direktno povezavo v asistenčni center,
 • asistenčne storitve 24 ur na dan,
 • vzdrževanje in servisiranje opreme.

 

Storitev E-oskrba je 24-urna povezava s centrom za pomoč na daljavo in organizacija pomoči v primeru potrebe.

 

Prednost pri vključitvi v projekt “E-oskrba na daljavo” imajo osebe, ki so bile vključene v operacijo “E-oskrba na domu”. Novi uporabniki se vključujejo v projekt po vrstnem redu prispelih vlog do najkasneje dva meseca pred zaključkom projekta oziroma do porabe predvidenih sredstev po predmetnem javnem razpisu.

 

Podrobnejše informacije glede vključitve v projekt Ministrstva za solidarno prihodnost so na voljo na Telekomu Slovenije in na ZDUS:

 

 • pri Zvezi društev upokojencev Slovenije s klicem na številko 01 620 54 82 (vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.siali v lokalnem društvu upokojencev;

 

 • pri Telekomu Slovenije s klicem na brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) ali prek e-pošte eoskrba@telekom.si. ali z obiskom prodajnega mesta Telekoma Slovenije.

 

Priloga:

Izjava za vključitev v projekt

 

 

Ljubljana, 15.5.2024

 

Svetovalnica starejši za starejše

Zora Butina