DISLOCIRANE ENOTE

Dislocirane enote lahko poleg rednega programa, ki ga pripravlja društvo, pripravljajo tudi svoje lokalne aktivnosti. Enota Pomurje Enota Pomurje sledi programu Društva in članom na lokalnem območju zagotavlja povezanost in druženje s svojimi nekdanjimi sodelavci ter srečanja z mlajšimi sodelavci, ki se jim z leti pridružujejo. V programu imajo stalne aktivnosti, ki jim tekom leta dodajajo preko leta tudi druge. …