Za nami je slavnostna prireditev ob 40-letnici delovanja Društva upokojencev NLB

Petra BališOstalo Leave a Comment

Je res minilo že 40 let? Ja res, in še nekaj več, nam pove  zgodovina. Prvi naši začetki segajo v marec 1981. Začetek je bil z majhnim številom članov v lokalnem okolju Ljubljane in okolice. Danes imamo naše člane po vsej Sloveniji, od Kopra do Murske Sobote in od Jesenic do Metlike.

 

Še eno zanimivost vam bomo razkrili.  Med člani imamo v naših evidencah še vedno  skoraj 40  članov, ki so se upokojili pred več kot 40-imi leti. Ponosni smo na našo članico, ki je  letos septembra dočakala 105 let.  Njeno zdravstveno stanje ji ne dovoljuje udeležbe na  družabnih dogodkih, obiskali jo bomo na njenem domu.

 

Veliko se je zgodilo v teh 40 letih, ko nas je povezoval vsem nam skupni cilj – zapolniti praznino po upokojitvi v aktivnem medsebojnem druženju. V teh letih so se  številni člani društva lahko upokojili, ko so dosegli 35 let pokojninske dobe in starostna meja ob upokojitvi je bila med 50 in 55 let. V primerjavi z današnjimi, so bili tedanji upokojenci mnogo mlajši. Dejavno so se vključili v delo društva, pripravi in izvedbi programov so z veseljem posvečali svoj prosti čas in to delamo še danes.  Zaradi sprememb v družbi, razvoja novih tehnologij in drugih vplivov okolja, so se potrebe članstva z leti spreminjale, zato je potrebno programe nenehno  dopolnjevati, da bi se čimbolj približali potrebam in željam članstva. Edina stalnica v vsem tem obdobju  pa je bila potreba in želja po druženju.

 

Digitalizacija se je dotaknila tudi naše generacije. Veliko  se poslužujemo možnosti  hitrega prenosa informacij preko elektronske pošte, ki nam omogoča dostop do slehernega našega člana. Posebej uporabna je bila ta pot  v času Covida 19.  Tehnološki razvoj zahteva od nas dodatna znanja in prilagoditve novim razmeram. Naša »mlajša generacija«, bolj vešča v digitalizaciji,  v okviru internih izobraževalnih terminov  z veseljem prenaša svoja znanja na tiste člane, ki  jim teh znanj primanjkuje.

V letošnjem letu smo oblikovali tudi spletno stran, ki je namenjena predvsem članom in širši javnostii.

 

Včerajšnja slavnostna prireditev je dokazala kako močno pogrešamo druženja.  Odziv je presegel vsa pričakovanja. Čeprav smo bili glede na prijave še v okvirih razpoložljivih kapacitet, je bil dejanski odziv nepričakovan. Preko 300 se nas je zbralo.  Dvorana SiTi teatra vseh ni bila sposobna sprejeti. Kljub tej pomanjkljivosti  smo prejeli veliko pohval za samo organizacijo dogodka.

Slavnostne prireditve so se udeležili  predstavniki  iz Pomurja, Koroške, Velenja, Zasavja, Dolenjske in Ljubljane z okolico.

 

Na dogodku nas je preko video povezave nagovoril tudi predsednik uprave gospod Blaž Brodnjak, ki je poudaril prispevek upokojencev k preteklemu delu, katerega  danes uspešno nadaljujejo vsi zaposleni v banki. Na naše povabilo se je odzval predsednik ZDUS-a Janez Sušnik. V svojem nagovoru je poudaril pomen  takih dogodkov za starejše in izrazil pohvalo za delo društva. Nismo pozabili tudi na naše posebej zaslužne člane, katerim smo podelili 5 posebnih priznanj in 10 priznanj odličnosti.

Po uradnem delu je bila na programu še predstava »Od tišine do glasbe«, avtorski projekt Jureta Ivanušiča, ki nas je v slabi uri  popeljal čez  celotno zgodovino glasbe in nas zraven še do ušes nasmejal.

 

Po formalnem delu pa je bil čas za srečanje in druženje s svojimi nekdanjimi sodelavci, osvežitev spominov  in klepet o tem kaj delamo danes, o naših družinah, otrocih in vnukih,….  Veselo je bilo, videli smo  mnogo  objemov in veselih nasmehov.  Do  okrepčila pa se je bilo zaradi gneče potrebno kar malo potruditi. Upamo, da vam je uspelo.

Slikovne spomine si lahko  ogledate še v rubriki Galerija.

Število udeležencev te izjemne prireditve  potrjuje, da take dogodke še kako potrebujemo!

 

Marija Triplat

Predsednica društva

Ljubljana, 24.11.2022