E-oskrba za varno bivanje doma

Petra BališOstalo Leave a Comment

V Društvu upokojencev NLB »Skupina starejši za starejše« nenehno išče možnosti, kako
našim članom pomagati pri lažjem in varnejšem bivanju v domačem okolju.
Obveščamo vas, da Telekom Slovenije in ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije)
izvajata projekt E-oskrba za varno bivanje doma, v okviru katerega je na razpolago možnost
brezplačne E-oskrbe za 5000 novih uporabnikov. Brezplačna uporaba je na razpolago od
14.4.2022 dalje. Uporabo finansira ESS (Evropski socialni sklad) do 30.9.2023.
Upravičenci do brezplačne uporabe E-oskrbe so polnoletne osebe, ki bivajo pretežni
del dneva same oziroma živijo na svojem domu, ne koristijo celodnevnih oblik
institucionalne oskrbe in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
 so stari 65 let ali več,
 jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana
invalidnost,
 v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo
dodatek za pomoč in postrežbo,
 so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za
padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim
neželenim dogodkom v okolju,
 zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva
v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo.
Za pridobitev brezplačne uporabe e-oskrbe je potrebno izpolniti obrazec Izjava o
izpolnjevanju pogojev zahtevanih v javnem razpisu. V primeru, da je upravičencu
dodeljen skrbnik se izpolni Izjava o izpolnjevanju pogojev za skrbnika upravičenca do E-
oskrbe. Če želite hitrejši postopek sklenitve naročniškega razmerja na daljavo je potrebno
izpolnjeni izjavi priložiti še izpolnjen Obrazec s podatki o uporabniku.
Za več informacij lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 12 13 ali
obiščete katerokoli prodajno mesto Telekoma Slovenije. Dokumente lahko posredujete
na naslov: Telekom Slovenije, d. d., E-oskrba, Vojkova 78, 1000 Ljubljana ali na e-
naslov: eoskrba@telekom.si.

V okviru tega projekta je na voljo brezplačna uporaba polnega paketa E-oskrbe, ki
vključuje:

  • najem in uporabo varovalnega telefona z gumbom za klic na pomoč,
  • najem in uporabo zapestnice z gumbom za klic na pomoč,
  • najem in uporabo mobilnega detektorja gibanja na obesku za klic na pomoč,
  • SIM-kartico, z direktno povezavo v asistenčni center,
  • asistenčne storitve 24 ur na dan
  • vzdrževanje in servisiranje opreme.

E-oskrba je samostojna storitev, ki ni vezana na druge storitve operaterja. Brezplačna
uporaba E-oskrba je zagotovljena vsem zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo
zgoraj navedene pogoje, ne glede na to pri katerem operaterju uporabljajo druge
storitve telefonije in interneta.
Ministrstvo za zdravje je v okviru javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na
domu« izbralo Telekom Slovenije za zagotavljanje storitve E-oskrba, ki omogoča bolj
varno ter samostojno bivanje na domu vsem, ki pri tem potrebujejo podporo. Namen
zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti
življenja starejšim, bolnim in invalidnim osebam na njihovem domu z uporabo E-oskrbe.
Storitev in opremo za E-oskrbo bo upravičencem brezplačno zagotovil Telekom
Slovenije.
V primeru, da se boste odločili za to storitev in morda ne boste izbrani v okviru tega
projekta lahko pokličete na brezplačno številko Telekoma 080 12 13 in preverite ali
občina, v kateri imate stalno prebivališče sofinancira to storitev. Seznam občin je tudi
na spletnem naslovu: https://www.telekom.si/Documents/Moznost-subvencije-E-
oskrba-seznam-obcin.pdf.