Program vodenih ogledov razstav za člane DU NLB, za obdobje november- december 2023

Petra BališKultura in gledališča, Ugodnosti za člane Leave a Comment

Sreda  15.11.2023  ob 10,00. MESTNI MUZEJ, Gosposka ulica 15, Ljubljana, SLOVENSKE UMETNICE V OBDOBJU 1850–1950 Slikarke, kiparke.

Dejstvo je, da so ženske ustvarjale skozi vso zgodovino likovne umetnosti. A je bilo njihovo delo zaradi poenostavljanja in izčiščevanja, ki ju zahteva umetnostna kronologija, ves čas prepuščeno pozabi. Poveličevanje posameznikov in ustvarjanje mitov je v zgodovinopisju dovoljevalo le vpis posameznic, kot je v slovenskem primeru denimo Ivana Kobilca. Na tokratni razstavi v Ljubljani so z izbranimi slikami in kipi, ki v večjem delu sodijo v zbirko Mestnega muzeja, nekaj pa jih je izposojenih iz sorodnih muzejev in galerij ter zasebnih zbirk, prvič predstavljene skupaj in v širšem časovnem okviru

Kronološko zamišljena razstava predstavlja slovenske slikarke in kiparke:

Sreda   13.12.2023 ob  10.00. Narodna Galerija, Puharjeva 9, Ljubljana

Ivan Zajec (1869–1952)

Kiparski opus Ivana Zajca, avtorja Prešernovega spomenika, doslej še ni bil deležen temeljitega proučevanja. Obsega javne spomenike, nagrobno, cerkveno in arhitekturno plastiko ter portretne, alegorične in žanrske motive. Slogovno sega od historističnih slogov in secesije do posameznih poskusov slikovitega impresionističnega in programskega povojnega socialističnega realizma.

Na razstavi je predstavljenih sedeminpetdeset del v marmorju, bronu, mavcu in glini, ki jih je kipar snoval v središčih, kjer je živel in ustvarjal, in sicer: Ljubljana, Dunaj in München, Pariz, New York, Trst, Dubrovnik, London, Rim, internacija na Sardiniji in končna ustalitev v rojstni Ljubljani. Predstavljeni so arhivski biografski izpisi, podatki o šolanju, poznejšem pedagoškem delu, o kiparjevem finančnem položaju, njegovem obsežnem opusu, naročilih, izdelavi za prosti trg in statusni samostojnosti v primerjavi s sočasnimi slovenskimi kiparji.

 Vse razstave so vodene. Dobimo se 15 minut pred ogledom.

Pripravila: Vesna Klavora

Ljubljana, 16.10.2023