40 let Društva upokojencev NLB

Nagovor predsednika Uprave NLB Blaža Brodnjaka
ob 40. jubileju delovanja upokojencev NLB

Ponosni na prehojeno pot in še vedno povezani

Spoštovana upokojenka, spoštovani upokojenec NLB,

dolga leta, pogosto celo desetletja ste živeli z banko in za njo, jo soustvarjali. Zato vaš letošnji jubilej – 40. obletnica organiziranega delovanja upokojencev NLB – ni le vaš praznik, ampak se ga veselimo vsi, ki smo nadaljevali vaše delo oziroma ga še nadaljujemo.

40 let je resnično spoštovanja vredna obletnica in kaže na trdno zasidranost društva med upokojenimi delavkami in delavci banke, na zrelost in hkrati vitalnost. Občutek, ko se lahko z veseljem in ponosom ozreš na prehojeno pot, je res prijeten, kajne? Dolga leta temu žal ni bilo tako, saj smo bili z našo NLB neke vrste dežurni krivec tako rekoč za vse, kar se je slabega zgodilo v državi. V medijih je bilo skorajda nemogoče najti vsaj nevtralen, kaj šele pozitiven prispevek o NLB. Zdaj pa končno spet žanjemo uspehe tega, kar smo – zelo zavzeto, dosledno, profesionalno in tudi vizionarsko – sejali.

Izjemno ponosni smo lahko na učinkovito preobrazbo NLB iz prejemnice državne pomoči v uspešno banko sistemskega pomena ter na dobre poslovne rezultate tako banke na slovenskih tleh kot ostalih bank, članic NLB Skupine v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo razumemo kot naš dom.

V izjemno zahtevnih okoliščinah smo z veliko predanostjo v zadnjem desetletju našo NLB iz brezna vrnili med najuglednejše in dokazano sistemsko pomembne ter odgovorne slovenske družbe. Imamo veliko priložnost, da postanemo edinstvena univerzalna finančna podporna platforma za soustvarjanje multinacionalk s sedežem v naši regiji in izboljševanje kakovosti bivanja ljudi, ki tu živimo. Vedno znova poudarjam, da ko smo Slovenci složni, smo zelo težko premagljivi. Vse našteto je kot kaže vse bolj prepoznano in osebno me iskreno veseli, da dobivamo pozitivne povratne informacije, znova pridobivamo tržne deleže, v zadnjem obdobju pa smo deležni tudi pomembnih priznanj in nagrad s strani strokovnih javnosti.

NLB Skupina je danes največja mednarodna finančna skupina s sedežem na slovenskih tleh, ki jo sestavlja osem bank na šestih trgih JV Evrope, kjer se po bilančni vsoti uvrščajo med top tri banke. Ima skoraj 8300 zaposlenih in 1,7 milijona strank. Je tudi nosilka družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja na vseh trgih, kjer deluje, in velika podpornica športa ter zdravega načina življenja, kulture in umetnosti.

Ob vseh preizkušnjah, padcih in uspehih, ki so nas spremljali na tej poti, smo se vedno zavedali, da današnje NLB Skupine ni zgradila ena sama generacija, ampak temelji na znanju in izkušnjah vseh nekdanjih bančnih delavcev. Prav posebej me veseli, da ste vedno ohranili občutek pripadnosti svoji matični bančni hiši in ste njeni dobri ambasadorji. Zato se vam ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujem za vaš prispevek k rasti in napredku naše NLB in njene skupine. Ob jubileju vam v svojem in v imenu svojih sodelavk in sodelavcev prisrčno čestitam in vam želim, da bi bila vaša dejavnost še naprej tako živa kot doslej. Zato gre posebna zahvala vsem, ki so organizacijo upokojencev NLB pred 40 leti postavili na noge, in vsem, ki že leta požrtvovalno skrbite za celo paleto izobraževalnih, rekreacijskih in kulturnih aktivnosti, pa tudi za sproščeno druženje.

Veseli me, da niste zaprti v Ljubljano in okolico, ampak da ste v svoje vrste aktivno vključili tudi kolegice in kolege upokojenke/ce iz Prekmurja, Koroške, Dolenjske, Zasavja in Velenja ter tako pokazali odprtost in širino za nove pobude, da organizirate številne skupne aktivnosti in krepite vezi, tudi z vašo novo spletno stranjo. Vse doseženo naj bo spodbuda za delo v prihodnje in za nadaljevanje bogate tradicije. V vaših prizadevanjih za popestritev tretjega življenjskega obdobja članic in članov, vam bo banka, po svojih močeh, vselej stala ob strani.

S prisrčnimi pozdravi voščim še na mnoga aktivna leta!

Blaž Brodnjak, predsednik Uprave NLB

Častitljivi jubilej društva

Društvo upokojencev NLB proslavlja častitljivi jubilej. S ponosom se spomnimo preteklih let in hkrati smo polni navdiha za prihodnost društva.

Ob jubileju smo oblikovali tudi svoj slogan:

»Povezani in aktivni smo močnejši«

Minilo je že 40 let, odkar delujemo … Kako hitro gre čas! Včasih se premalo zavedamo, kako dragocena je naša dediščina in koliko modrosti in znanja se še skriva med našim članstvom. Ravno obletnice so priložnost za obujanje spominov.

V vsem tem času so se zvrstili kar trije predsedniki in dve predsednici društva. Celotno obdobje so nastajale nove oblike dela, širila se je paleta dejavnosti društva. Kratek povzetek dejavnosti zadnjih 25 let je v nadaljevanju posebej opisan, zlasti v dveh prispevkih je opisanih tudi zadnjih 15 let. Nenehno se prilagajamo spremembam, ki jih prinaša starajoča se družba.

Pogled nazaj nas navdaja s ponosom in hvaležnostjo vsem, ki ste s svojim vztrajnim in neutrudnim delom pomagali, da je društvo prepoznavno in cenjeno. Naša želja je, da tudi sedanji in novi člani še naprej nadaljujemo z uspešnim delom.

Marija Triplat, predsednica društva

POGLED NAZAJ

DRUŠTVO V ZADNJIH ŠESTIH LETIH

SEDANJE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

KAKO NAŠI ČLANI PREŽIVLJAJO
ČAS PO UPOKOJITVI

PESNIŠKO IZRAŽANJE NAŠIH ČLANOV

PREDSTAVITEV DELA DISLOCIRANIH ENOT

PREDSTAVITEV
ČLANOV ORGANOV DRUŠTVA

Marija Triplat, predsednica
Marija Prešeren Dukić, namestnica

Upravni odbor
Anica Šager, organiziranje kopalnih izletov na morju ali zdravilišču
Anton Lovrec, vodja enote Velenje
Brigita Aš, vodenje pisarne skrbnica podatkov in spletne strani
Dada Ulrih, organiziranje kulturniških aktivnosti
Danica Krempl, organiziranje izletov in ekskurzij
Darinka Doler, organiziranje izletov in ekskurzij
Dragica Hočevar, finančnica in blagajničarka
Jana Štrancar, organiziranje pohodov
Jožefa Stergar, organiziranje priprave in odpreme pošte
Julija Barlič, sodelovanje v Komisiji za priznanja
Ljuba Štrovs Štampfel, vodja enote Zasavje
Marija Prešeren Dukić, vodenje pisarne in sodelovanje v skupini Starejši za starejše
Marta Sofranič, pokrivanje pravnega svetovanje
Mija Konečnik, vodja enote Koroška
Olga Lang, vodja enote Pomurje
Sonja Pfeifer, sodelovanje v skupini Starejši za starejše
Valerija Zevnik, tajnica
Vesna Klavora, pošiljanje voščilnic članom
Vesna Stanešič, vodja enote Dolenjska in Bela krajina
Zora Butina, vodenje skupine Starejši za starejše in Komisije za priznanja

Nadzorni odbor
Martina Šuhel
Polona Suhadolnik
Borislava Ričković

Častno razsodišče
Julija Barlič
Darinka Doler
Olga Lang

Skrbnik spletne strani
Brane Milošič

PRIZNANJA

Avtorica: Zora Butina


Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Društva
upokojencev NLB (v nadaljevanju Društvo) je Komisija za
priznanja (v nadaljevanju Komisija), ki jo je imenoval upravni
odbor Društva, obravnavala prejete predloge za posebno
priznanje in za priznanje odličnosti. Ugotavljamo, da v Društvu
dela veliko prostovoljcev, ki si zaslužijo, da se jih s priznanjem
spomnimo in se jim zahvalimo. Glede na to, da že 16 let nismo
podeljevali priznanj, se je Komisija odločila, da priznanja najprej
dobijo člani, ki niso več aktivni, z izjemo treh, ki so starejši in
aktivni več kot 16 let.

Priznanja, ki jih bomo podelili 23. 11. 2022 ob praznovanju 40. obletnice delovanja Aktiva oz. Društva upokojencev NLB, prejmejo spodaj navedeni člani Društva.

Posebno priznanje prejmejo:
 1. Miroslava Menart, upokojena leta 1991, je bila kot članica upravnega odbora takratnega Aktiva upokojencev zadolžena za računovodstvo in glavno knjigo ter pripravo finančnih poročil. Svoje praktično znanje in natančnost je uporabila pri avtomatizaciji in postavitvi računalniškega vodenja glavne knjige. Pripravila je program, s katerim je bil ustvarjen pregled vseh finančnih dogajanj.
 2. Sonja Pfeifer je od upokojitve leta 1991 kot članica upravnega odbora takratnega Aktiva in kasneje Društva upokojencev uspešno delovala na različnih področjih: izobraževanje tujih jezikov in računalništva, sociala in zdravstvo, organizacija izletov in nazadnje mesečno organiziranje in vodenje izleta v Portorož. V času epidemije je pričela z delovanjem v Skupini starejši za starejše, kjer je zaradi svojih izkušenj, zagnanosti in želje, da pomaga drugim, nepogrešljiva članica.
 3. Julija Barlič, upokojena leta 1992, je bila najprej članica upravnega odbora in nato dva mandata predsednica takratnega Aktiva upokojencev (od 2008 do 2015). V času njenega vodenja je Aktiv doživel izreden napredek pri posodobitvi poslovanja in izboljšanju obstoječih dejavnosti. Njene odlike so strokovnost, kreativnost in vztrajnost, kar je pogoj za uspešno vodenje in delovanje Društva. Zaradi uspešnega vodenja Aktiva je postala članica častnega razsodišča.
 4. Maksimiljan Vreča, upokojen leta 1994, je bil kot član in predsednik nadzornega odbora zadolžen za pregledovanje finančnega in programskega poslovanja takratnega Aktiva. Leta 2015 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo podlag za statusno spremembo Aktiva upokojencev in registracijo v Društvo. Odlikuje ga strokovnost na vseh področjih poslovanja, predvsem pri pripravi aktov, umirjenost in pripravljenost, da pomaga z nasveti in delom.
 5. Jožef Pelc je že od upokojitve leta 1996 aktivni član upravnega odbora Aktiva oz. Društva upokojencev in je bil tri mandate podpredsednik oz. namestnik predsednika takratnega Aktiva upokojencev, zadolžen tudi za povezovanje Društva z NLB. Na začetku je bil zadolžen za letovanja in koriščenje počitniških kapacitet NLB, kasneje za organiziranje izletov in prireditev ter na koncu za pripravo pogostitev na srečanjih članov Društva. S svojimi izkušnjami in vztrajnostjo je veliko prispeval k uspešnemu delovanju Društva.
Priznanje odličnosti prejmejo:
 1. Marija Dimic, upokojena leta 1991, članica upravnega odbora, je bila zaradi svoje natančnosti in znanja zadolžena za blagajniško poslovanje (gotovinski pologi in izplačila), kontrolo poročil posameznih aktivnosti (npr. izleti) in gotovine, ki je prišla v blagajno, vodenje evidence ter izplačila za zdravstvene storitve, gledališke karte ipd.
 2. Jožefa Stergar je že od upokojitve leta 1992 aktivna članica upravnega odbora najprej Aktiva in sedaj Društva upokojencev. Zadolžena je bila za vpis sprejete pošte, pošiljanje pošte (nabava kuvert, tiskanje, kuvertiranje) upokojencem, pomoč pri izletih in druge sprotno dogovorjene aktivnosti. Še vedno skrbi za pripravo in odpremo pošte članom Društva.
 3. Ana Marija Jug, upokojena leta 1993, članica upravnega odbora, je bila zaradi svoje natančnosti in vestnosti zadolžena za ročno vodenje evidence obstoječih in novosprejetih upokojencev, pripravo nalepk za pošto in pomoč pri pošiljanju pošte upokojencem, katerih elektronskih naslovov nismo imeli.
 4. Manja Giacomelli Battelino, upokojena leta 1999, je bila glede na strokovnost in znanje zadolžena za celostno podobo (oblikovanje gradiva, časopisa ipd.) Aktiva upokojencev in si prizadevala, da so izdelki sledili celostni podobi NLB. Aktivna je bila tudi pri pridobivanju sodobne opreme od banke: mize, stoli, računalniška oprema.
 5. Ivan Gerič, upokojen leta 2002, član upravnega odbora, je bil najprej zadolžen za pripravo in oblikovanje obvestil, pisanje zapisnikov in drugih gradiv, kasneje pa za računalniško vodenje evidenc upokojencev. S pridobivanjem različnih podatkov članov in vnosom v računalniško aplikacijo so bili možni različni uporabni izpisi (starost, spol, skupine upokojencev po področjih ipd.).
 6. Vojka Ekart, upokojena leta 2003, članica upravnega odbora, je bila zadolžena za organiziranje športne dejavnosti, kasneje pa za organiziranje izletov doma in v tujini ter organiziranje martinovanj in pustovanj. Odlikujeta jo prilagodljivost in pripravljenost pomagati, zato je kasneje sodelovala tudi pri izvedbi izletov (zbiranje prijav in prejemanje gotovine). Aktivno delo v Društvu je končala z nabavo in prodajo kart za plavanje v Atlantisu in Termah Krka.
 7. Aleksandra Žnidaršič, upokojena leta 2003, članica upravnega odbora in namestnica predsednika upravnega odbora, je bila zadolžena za plačilo računov dobaviteljem, negotovinska plačila, vezave, spremljanje plana in realizacije. Zaradi strokovnosti je bila leta 2015 imenovana v delovno skupino za pripravo podlag za statusno spremembo Aktiva upokojencev in registracijo v Društvo.
 8. Milan Kerec je bil od upokojitve leta 2005 do 2015 prvi vodja dislocirane enote Pomurje. Od funkcije je odstopil iz osebnih razlogov, ostal pa je aktiven član Društva, vedno pripravljen na pogovor in pomoč. Poleg vodenja je bil aktiven tudi pri obiskih članov, na shodih in prireditvah, skrbel je tudi za povezovanje vseh upokojencev. Vsak mesec je organiziral srečanje članov dislocirane 51 enote in se zavzemal za pridobitev novih članov upokojencev.
 9. Marjetka Dekleva, upokojena leta 2008, je bila kot članica upravnega odbora zadolžena za opravljanje tajniških opravil. Leta 2017 je sodelovala pri oblikovanju svetovalnice Starejši za starejše in pri pripravi izhodišč za izvajanje solidarnostne pomoči članom Društva. Je tudi usposobljena prostovoljka – družabnica, ki nudi družbo in pomoč osamljenim starostnikom.
 10. Irena Bezjak, upokojena leta 2008, je bila kot članica in predsednica nadzornega odbora zadolžena za pregledovanje poslovanja (finančno in programsko) Društva. Zaradi strokovnosti in področja, ki ga je pokrivala, je bila leta 2015 imenovana v delovno skupino za pripravo podlag za statusno spremembo Aktiva upokojencev in registracijo v Društvo.

Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke.


Povezani in aktivni smo močnejši.